video DVD 6 - Ajax-ova škola bonus DVD

Ova serija od 6 DVD-a prikazuje svjetski poznati Ajaksov sistem igre od njihovog stila igre, koncepta treninga do njihovog specifičnog edukacijskog modela. 

PRIJAVA

Idi na vrh