video DVD Moderni pristup treninzima u omladinskoj školi za igrače 8-12 godina

Ova serija od 3 DVD-a nudi kompletan pristup treninzima za ove uzrasne kategorije i spada u obaveznu literaturu za sve trenere koji rade u sa ovim uzrastima i žele novi pristup treninzima.

PRIJAVA

Idi na vrh